Ereleden

Onze vereniging kent naast “gewone leden” ook “ereleden”.
Een erelid is iemand die zich voor de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt of dat nog steeds doet.


Jos Esveld

Lid vanaf het eerste uur. Samen met Marten Banda, Rob Wittebrood, en Jorden Bakker (alle drie inmiddels overleden) was Jos verantwoordelijk voor het ontstaan van onze vereniging, opgericht op 1 juni 1977.
Jos heeft zich jaren in gezet voor de badmintonsport, nationaal en internationaal. Zo was hij o.a. referee, scheidsrechter, lid van diverse wedstrijdcommissies van Badminton Nederland en Badminton Europe en gastheer bij vele badmintonevenementen. Als lid van de Commissie van Beroep is Jos nog steeds actief.


John van der Meer

John, al jaren lid, is de drijvende veer achter diverse toernooien, heeft in diverse commissies gezeten en heeft door zijn aanwezigheid op veel door de NBB georganiseerde evenementen PIP een bepaalde bekendheid gegeven.

John is in september 2012, tijdens het juileumfeest t.g.v. het 35 bestaan, benoemd tot erelid.

183207_356246461123536_455618286_nJos Esveld (rechts) overhandigt John vd Meer (midden) een bos bloemen en een speldje. 


Jan Noorlander

De stille kracht achter de vereniging. Toen het wat minder ging met onze club is Jan degene geweest die zijn schouders eronder heeft gezet.

Jan is in augustus 2015 benoemd tot erelid.


 

Pluimpje is Pleite